Fundusze europejskie – Square Drop

Fundusze europejskie

SQUARE DROP realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji produktu w postaci linii wysokiej klasy mebli rzemieślniczych wykorzystujących tradycyjne techniki meblarskie.

Tym samym poszukujemy do współpracy rzemieślników, mistrzów tradycyjnego wyplatania siedzisk, naturalnego barwienia tkanin, kaletników, drykierów, aby powstająca kolekcja mogła być kombinacją różnych tradycyjnych technik.

Dofinansowanie projektu z UE: 116 152,50 PLN