Angielska Komoda Militarna

Anglia, 1780

Angielska komo­da mili­tar­na w sty­lu Jerzego III pocho­dzą­ca z koń­ca XVIII wie­ku. Wykonana z drew­na maho­nio­we­go, skła­da się z dwóch nakła­da­nych na sie­bie skrzyń z uchwy­ta­mi. Górna szu­fla­da otwie­ra się two­rząc sekre­ta­rzyk z mały­mi szu­flad­ka­mi.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
12
  1. Angielska Komoda Militarna - Anglia, 1780
  2. Angielska Komoda Militarna - Anglia, 1780
  3. Angielska Komoda Militarna - Anglia, 1780
  4. Angielska Komoda Militarna - Anglia, 1780
  5. Angielska Komoda Militarna - Anglia, 1780
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG