Biblioteczka empirowa

Dania, 1810

Mahoniowa biblio­tecz­ka empi­ro­wa, pokry­ta ręcz­nie kła­dzio­ną poli­tu­rą for­te­pia­no­wą. Górna część otwar­ta z pół­ka­mi, dol­na część zamy­ka­na. Drzwi zdo­bio­ne deli­kat­ną intar­sją.

Zapytaj o mebel
12
  1. Biblioteczka empirowa - Dania, 1810
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG