Biureczko w stylu Jerzego III

Anglia 1750

Angielskie biu­recz­ko orze­cho­we w sty­lu Jerzego II, ory­gi­nal­ne oku­cia mosięż­ne, blat pokry­ty skó­rą z dobrze zacho­wa­ną paty­ną.

Zapytaj o mebel
18
  1. Biureczko w stylu Jerzego III - Anglia 1750
  2. Biureczko w stylu Jerzego III - Anglia 1750
  3. Biureczko w stylu Jerzego III - Anglia 1750
  4. Biureczko w stylu Jerzego III - Anglia 1750
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG