Chińska skrzynia

Shanxi, XVII wiek

Chińska skrzy­nia pocho­dzą­ca z XVII wie­ku. Zdobiona kuty­mi orna­men­ta­mi, czę­ścio­wo pokry­ta skó­rą. Różnorodność mate­ria­łów i świet­nie zacho­wa­na paty­na doda­je jej wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru.

Zapytaj o mebel
10
  1. Chińska skrzynia - Shanxi, XVII wiek
  2. Chińska skrzynia - Shanxi, XVII wiek
  3. Chińska skrzynia - Shanxi, XVII wiek
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG