Chińskie Komody Apteczne

Shanxi, Chiny, połowa XIX wieku

Para komód aptecz­nych, zdo­bio­nych zie­lo­ną laką z deli­kat­nym błę­kit­nym odcie­niem. Wyjątkowy kli­mat mebli pod­kre­śla­ją ręcz­nie pisa­ne cha­rak­te­ry, któ­re ozna­cza­ły leki, któ­re znaj­do­wa­ły się w poszcze­gól­nych szu­flad­kach. Meble pocho­dzą z Chińskiej pro­win­cji Shanxi.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
11
  1. Chińskie Komody Apteczne - Shanxi, Chiny, połowa XIX wieku
  2. Chińskie Komody Apteczne - Shanxi, Chiny, połowa XIX wieku
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG