Sprzedane

Empirowy stolik karciany

Dania, 1810

Stolik do gier w sty­lu duń­skie­go Empiru, zło­żo­ny w kształ­cie pół­okrą­głej kon­so­li. Mebel wyko­na­ny z drew­na maho­nio­we­go, malo­wa­ny w kolo­rze anty­ki­zu­ją­cej bie­li. Rozłożony, ma deko­ra­cyj­ny blat malo­wa­ny w sza­re i bia­łe rom­by.

Zapytaj o mebel
13
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG