Fotel bujany Andersena

Dania, 1850-1870

Fotel buja­ny wyko­na­ny w pole­ro­wa­nej sta­li. Tapicerowany mate­ria­łem z kolek­cji Ralpha Laurena. Fotel potocz­nie nazy­wa­ny fote­lem Hansa Christiana Andrsena, gdyż duń­ski autor baśni był uwiecz­nio­ny w podob­nym fote­lu.

Zapytaj o mebel
7
  1. Fotel bujany Andersena - Dania, 1850-1870
  2. Fotel bujany Andersena - Dania, 1850-1870
  3. Fotel bujany Andersena - Dania, 1850-1870
  4. Fotel bujany Andersena - Dania, 1850-1870
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG