Sprzedane

Fotel Regencyjny

Anglia, 1820

Mahoniowy fotel regen­cyj­ny, wypla­ta­ny rafią. Na sie­dzi­sku i opar­ciu podusz­ki tapi­ce­ro­wa­ne sza­rym aksa­mi­tem. Nóżki zakoń­czo­ne mosięż­ny­mi kopyt­ka­mi.

Zapytaj o mebel
17
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG