Gondola jasna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna

Jest esen­cją anty­ki­zu­ją­cej for­my, nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­we­go fote­la Dantego (wł. sedia Dantesca), łuki łączą, się ze sobą w cen­tral­nym punk­cie, two­rząc ele­ganc­kie sie­dzi­sko.
Mosiężne guzy umiesz­czo­ne w zwień­cze­niu opar­cia sta­no­wią deli­kat­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, a mosięż­ne kopyt­ka, uno­szą for­mę nad zie­mią, nada­jąc jej lek­ko­ści.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3
  1. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  2. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  3. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  4. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  5. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  6. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  7. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  8. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  9. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
  10. Gondola jasna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG