Kabinecik

drewno jesionowe mosiądz

Jest owal­nym nawią­za­niem do tzw. „table cabi­nets”, małych sza­fe­czek z drob­ny­mi szu­flad­ka­mi i schow­ka­mi do prze­cho­wy­wa­nia drob­nych przed­mio­tów, biżu­te­rii, doku­men­tów.
Dekoracyjne wnę­trze zamknię­te za pro­sty­mi drzwicz­ka­mi sta­no­wi ele­ment nie­spo­dzian­ki. Mebel może być eks­po­no­wa­ny zarów­no
zamknię­ty jak i otwar­ty.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
10
  1. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
  2. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
  3. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
  4. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
  5. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
  6. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
  7. Kabinecik - drewno jesionowe mosiądz
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG