Kabinet jasny

drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.
Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Wiek: meble współczesne/ con­tem­po­ra­ry design

Pochodzenie: Polska/Poland

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
6
  1. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  2. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  3. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  4. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  5. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  6. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  7. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  8. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  9. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
  10. Kabinet jasny - drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG