Komoda w stylu Jerzego II

Anglia, 1700-1750

Angielska komo­da w sty­lu Jerzego II, pokry­ta for­ni­rem orze­cho­wym z deli­kat­ną intar­sjo­wa­ną deko­ra­cją.

Zapytaj o mebel
16
  1. Komoda w stylu Jerzego II - Anglia, 1700-1750
  2. Komoda w stylu Jerzego II - Anglia, 1700-1750
  3. Komoda w stylu Jerzego II - Anglia, 1700-1750
  4. Komoda w stylu Jerzego II - Anglia, 1700-1750
  5. Komoda w stylu Jerzego II - Anglia, 1700-1750
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG