Para Chińskich Kabinetów

Shanxi, Chiny, XVIII wiek

Para nie­zwy­kłych kabi­ne­tów chiń­skich, z zacho­wa­ną ory­gi­nal­ną czar­ną laką, front poli­chro­mo­wa­ny, uka­zu­ją­cy sce­ny rodza­jo­we Meble pocho­dzą z pro­win­cji Shanxi w środ­ko­wych Chinach.

Zapytaj o mebel
12
 1. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 2. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 3. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 4. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 5. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 6. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 7. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 8. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 9. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 10. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 11. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 12. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
 13. Para Chińskich Kabinetów - Shanxi, Chiny, XVIII wiek
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG