Sprzedane

Para foteli Chippendale

Anglia, 1770-1780

Para usza­ko­wych fote­li w sty­lu Chippendale (mini­mal­nie róż­nią się mię­dzy sobą, jeden jest 6 cm. wyż­szy). Wykonane z drew­na maho­nio­we­go z dobrze zacho­wa­ną, ory­gi­nal­ną paty­ną. Siedzisko z luź­ną podusz­ką z pie­rza. Całość tapi­ce­ro­wa­na w tka­ni­nę z kolek­cji Mullberry. Sprzedawane jako para.

Zapytaj o mebel
21
  1. Para foteli Chippendale - Anglia, 1770-1780
  2. Para foteli Chippendale - Anglia, 1770-1780
  3. Para foteli Chippendale - Anglia, 1770-1780
  4. Para foteli Chippendale - Anglia, 1770-1780
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG