Sejf ze stali polerowanej

Dania, 1820-1840

Sejf ze sta­li pole­ro­wa­nej ze zło­co­ny­mi oku­cia­mi. Wieko z dwie­ma deko­ra­cyj­ny­mi roze­ta­mi, masku­ją­cy­mi otwo­ry na klucz. Po bokach zło­co­ne anta­by, któ­re kon­tra­stu­ją z suro­wo­ścią sta­li.

Zapytaj o mebel
10
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG