Sekretera w stylu Ludwika XVI

Dania, 1780

Mahoniowa sekre­te­ra w sty­lu Ludwika XVI. W gór­nej czę­ści deko­ra­cyj­ny scho­wek ukry­ty za żalu­zją w for­mie deko­ra­cyj­nych grzbie­tów ksią­żek. W środ­ko­wej czę­ści zamy­ka­ny sekre­ta­rzyk, na dole czte­ry szu­fla­dy.

Zapytaj o mebel
11
  1. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
  2. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
  3. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
  4. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
  5. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
  6. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
  7. Sekretera w stylu Ludwika XVI - Dania, 1780
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG