Stół jadalny AT-309, Hans Wegner

Dania 1952

Stół jadal­ny AT-309, zapro­jek­to­wa­ny przez duń­skie­go pro­jek­tan­ta, Hansa Jørgensena Wegnera, a wyko­na­ny przez fir­mę Andreas Tuck, kata­log z 1952 roku. Blat wyko­na­ny z drew­na teako­we­go, nogi z masy­wu dębo­we­go z mosięż­ny­mi wspor­ni­ka­mi.

Zapytaj o mebel
12
  1. Stół jadalny AT-309, Hans Wegner - Dania 1952
  2. Stół jadalny AT-309, Hans Wegner - Dania 1952
  3. Stół jadalny AT-309, Hans Wegner - Dania 1952
  4. Stół jadalny AT-309, Hans Wegner - Dania 1952
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG