Stół z ceramicznym blatem

Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978

Okrągły stół z cera­micz­nym bla­tem, sygno­wa­ny – Bjørn Wiinblad 1984. Jest to obiekt wyko­na­ny przez duń­skie­go arty­stę mala­rza, pro­jek­tan­ta, cera­mi­ka, ilu­stra­to­ra. W jego twór­czo­ści poja­wia się baśnio­wa sty­li­sty­ka, któ­ra nawią­zu­je do towa­rzy­szą­ce­go mu życio­we­go mot­ta – „Aby uszczę­śli­wiać ludzi..”

Zapytaj o mebel
14
  1. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  2. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  3. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  4. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  5. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  6. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  7. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
  8. Stół z ceramicznym blatem - Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG