Sprzedane

Stolik kawowy

Rud THYGESEN, Dania 1960

Stolik kawo­wy zapro­jek­to­wa­ny przez duń­ską pro­jek­tant­kę Rud Thygesen. Prosta for­ma mebla wyko­na­na z drew­na róża­ne­go z deli­kat­ny­mi deta­la­mi w naroż­ni­kach z pole­ro­wa­nej sta­li.

Zapytaj o mebel
14
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG