Szafeczka zdobiona laką

Shandong, Chiny ok. 1830-1840

Mebel pocho­dzi z pro­win­cji Shandong w Chinach, wyko­na­ny z drew­na wią­zo­we­go, zdo­bio­ne ory­gi­nal­ną laką z zacho­wa­ną natu­ral­ną paty­ną. Mebel pocho­dzi z cza­sów Dynastii Qing.

Zapytaj o mebel
14
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG