Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

Analizy konserwatorskie

wykonujemy dokumentacje konserwatorskie, wyszukujemy analogii do rekonstrukcji w materiałach źródłowych, wykonujemy profesjonalną dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem zdjęć w IR, UV i RTG, zdjęcia stratygraficzne, przeprowadzamy analizy chemiczne

FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG