KONTAKT

KONSERWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

ul. Kościelna 5a
05-822 Milanówek – 30 min. od Warszawy
Polska

+48 502 22 48 48
info@squaredrop.pl

  

Zapraszamy do kon­tak­tu!
Chętnie odpo­wie­my na wszyst­kie pyta­nia.

FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG