Polski design - Ciemny kabinet Oddity - Square Drop

Kabinet ciemny

Kabinet jest częścią szerszej kolekcji Oddity, która reprezentuje polski design oraz otrzymuje nagrody i wyróżnienia (np. Must Have 2021).
Kabinet zaprojektowany przez studio Kosmos Project nawiązuje do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.
Obiekt jest wykonany z jesionu. Zdobi go natu­ral­nym kamie­ń świętokrzyski – z którego wykonane są uchwyty oraz blat szufladowy, mosiądz lub żeliwo. Jego konstrukcja skrywa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki, co sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Cena: 68 450,00 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe żeliwo, stal kamień świętokrzyskiWymiary: 182×120×42 cm (+ uchwyty 3 cm)
Dostępność: Na zamówienie
Kabinet ciemny ×Zamknij Formularz