Kabinecik – Square Drop

Kabinecik

Jest owal­nym nawią­za­niem do tzw. „table cabi­nets”, małych sza­fe­czek z drob­ny­mi szu­flad­ka­mi i schow­ka­mi do prze­cho­wy­wa­nia drob­nych przed­mio­tów, biżu­te­rii, doku­men­tów. Dekoracyjne wnę­trze zamknię­te za pro­sty­mi drzwicz­ka­mi sta­no­wi ele­ment nie­spo­dzian­ki. Mebel może być eks­po­no­wa­ny zarów­no zamknię­ty jak i otwar­ty.

Cena: 20 500,00 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe, mosiądzWymiary: 72,5 × 35,5 × 22 cm (+ uchwyty 4 cm)
Dostępność: Na zamówienie