Kabinet ciemny – Square Drop

Kabinet ciemny

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.

Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Cena: 51 459,59 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe żeliwo, stal kamień świętokrzyskiWymiary: 182×120×42 cm (+ uchwyty 3 cm)
Dostępność: Na zamówienie
Kabinet ciemny ×Zamknij Formularz

    Szanujemy Twoją prywatność

    Ta witryna korzysta z plików cookie lub podobnych technologii w celu poprawy komfortu przeglądania. Kontynuując korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.