Kolumna

Jest to postu­ment o kla­sycz­nej budo­wie i pro­por­cjach. Mebel zna­ny od sta­ro­żyt­no­ści, ponow­nie roz­po­wszech­nio­ny w cza­sach rene­san­su. Podobnie jak w nie­któ­rych meblach zabyt­ko­wych we wnę­trzu kolum­ny z kolek­cji Oddity ukry­ta jest szaf­ka.

Istnieje możliwość zamówienia kolumny w dwóch innych wymiarach:
M: 133 × 32,5 cm / Podstawa: 60 cm | Cena:16310
L: 153 × 32,5 cm / Podstawa: 60 cm | Cena: 20250

W razie zamówienia minimum dwóch sztuk ceny ustalane są indywidualnie.

Cena: 12307,37 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe, mosiądz lub stalWymiary: Small: 113 × 32,5 cm / Podstawa: 60 cm
Dostępność: Na zamówienie

    Szanujemy Twoją prywatność

    Ta witryna korzysta z plików cookie lub podobnych technologii w celu poprawy komfortu przeglądania. Kontynuując korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.