Współczesne rzemiosło - jasna gondola Oddity - Square Drop

Gondola jasna

Gondola z kolekcji Oddity jest esen­cją anty­ki­zu­ją­cej for­my, nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­we­go fote­la Dantego (wł. sedia Dantesca). Łuki łączą się ze sobą w cen­tral­nym punk­cie, two­rząc ele­ganc­kie sie­dzi­sko. Mosiężne guzy umiesz­czo­ne w zwień­cze­niu opar­cia sta­no­wią deli­kat­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, a mosięż­ne kopyt­ka, uno­szą for­mę nad zie­mią, nada­jąc jej lek­ko­ści. Mebel wykonany jest z drewna jesionowego, które mimo lekkiego wyglądu charakteryzuje twardość i wyraźne usłojenie.
Jako współczesne rzemiosło, kolekcja wykorzystuje lokalne zasoby, dlatego detale z mosiądzu powstały w pobliskiej odlewni, a siedzisko zostało wykonane z wełny z Tomaszowa.

Cena: 16 220,40 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe, mosiądz lub żeliwo, wełnaWymiary: 69,5 × 67 × 46 cm / Siedzisko na 47 cm
Kolor
Jasny
Dostępność: Na zamówienie
Gondola jasna ×Zamknij Formularz